Ez a honlap sütiket (Cookie-kat) használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához!

Adatvédelmi tájékoztató!

 

Hírek

ANK stratégiai megállapodás

Beküldve: Hírek

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium stratégiai partnere lett az Autós Nagykoalíció

 

Budapest, 2015. február 10. - Az Autós Nagykoalíció (ANK) érdekképviseleti tevékenysége új szintre lépett, miután Knezsik István, az ANK elnöke és Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára stratégiai megállapodást írtak alá. Az Autós Nagykoalíció szakmai tapasztalatával és az autóipar szereplőit tömörítő tagságával tud hozzájárulni a jogalkotási tevékenység előkészítéséhez, valamint az NFM közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos mindennapi munkájához.

 

A stratégiai megállapodás aláírásával Autós Nagykoalíció a jövőben még közvetlenebbül vesz részt a gépjárművek teljes életciklusával, a járművek javításával foglalkozó független és márkaszervizekkel, a járművezetéssel és vezetéstechnikai oktatókkal, az alkatrész- és kenőanyaggyártókkal, valamint a közlekedésbiztonsággal és a közlekedés okozta környezeti terhelés csökkentésével kapcsolatos hatékony és közérthető jogalkalmazást elősegítő jogalkotási tevékenységhez. Az ANK fenti irányelvek mentén véleményezi a jogszabálytervezeteket, összefogja és koordinálja a tevékenységéhez kapcsolódó szakmai anyagokat, javaslatokat fogalmaz meg, valamint nyomon követi és a minisztériummal együttműködve fejleszti tovább az Európai Uniós és hazai jogszabályi környezetet.

 

„Az Autós Nagykoalíció, mint az autóipar innovatív megoldásait, a kereskedők és vásárlók érdekeit, a hatékony marketing és értékesítési folyamatokat, a közösen vállalható értékeket, érdekeket és célokat egyaránt szem előtt tartó szakmai érdekképviselet kiemelten fontosnak tartja a kormányzati és piaci szereplők közti hatékony együttműködés elősegítését, hiszen az autóiparra nagymértékben támaszkodó hazai gazdaság fejlesztése csak közös érdekek és értékek mentén valósulhat meg.” – mondta a stratégiai megállapodás aláírását követően Knezsik István, az Autós Nagykoalíció elnöke.

 

„A partnerségi megállapodási rendszer működtetése lehetővé teszi, hogy megalapozott, végrehajtható jogszabályok szülessenek, a partnerek pedig részesei legyenek a szakmapolitikai döntések előkészítésnek, a távlatos gondolkodásnak. A tudatos, jövőbe mutató jogalkotáshoz pedig nélkülözhetetlenek azok az impulzusok, amelyek a szakmájukat jól ismerő, tapasztalt ágazati szereplőktől, érdekvédelmi szervezetektől érkeznek” – tette hozzá Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Budapest, 2015. február 11.

További információval állok szíves rendelkezésükre:

Knezsik István

elnök

Autós Nagykoalíció

 

1. kép: Knezsik István, az ANK elnöke (balról) és Fónagy János, az NFM parlamenti államtitkára aláírják a stratégiai megállapodást (fotó: Sennowitz Gergely)

 2. kép: Knezsik István, az ANK elnöke (balról) és Fónagy János, az NFM parlamenti államtitkára a stratégiai megállapodás aláírása után (fotó: Sennowitz Gergely)

 

3. kép: Csoportkép az NFM legújabb stratégiai partnereivel (fotó: Sennowitz Gergely)

Vélemény a gépjármű megvizsgálásról

Beküldve: Hírek

Az Autószerelők Országos Egyesületének Vizsgáló Állomások Tagozat vezetésének ülése után a vezetés tagja összeállította az általa gondolt véleményt, amelyet most közzéteszünk. Arra szeretnénk kérni a gépjármű megvizsgálással foglalkozó vállalkozások képviselőit, hogy e-mailben küldjék meg véleményüket az alább olvasható anyagról az Egyesület e-mail címére.

Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

AOE Elnökség

 

A teljes dokumentum letöltéséhez kattintson ide!

2015. január 1-jével hatályos változások a Munka törvénykönyvében

Beküldve: Hírek

Részmunkaidő kiköthető a munkavállaló kérésére

Megváltozott a kötelező részmunkaidős foglalkoztatás szabályozása: a munkáltató a munkavállaló ajánlatára a gyermek 3 éves koráig, három vagy több gyermeket nevelő munkavállaló esetén viszont a gyermek 5 éves koráig köteles a munkaszerződést az általános teljes napi munkaidő felének megfelelő tartamú részmunkaidőre módosítani.

Eddig a gyermek 3 éves koráig kérhette a munkavállaló a munkaszerződés módosítását.

A nagycsaládosok fogalmi meghatározása is változott.

A Munka törvény könyv tartalmazza , ki minősül három vagy több gyermeket nevelő munkavállalónak. Az, aki a családok támogatásáról szóló törvény szerint szülőként legalább három gyermekre tekintettel családi pótlékra jogosult és gyermekgondozási díjban vagy gyermekgondozási segélyben részesült vagy részesül, illetve az, aki gyermeknevelési támogatásban részesült vagy részesül.

 Szabadság a keresőképtelenség idejére!

2015. január 1-jétől a keresőképtelenség teljes egészében jogosít a szabadságra, annak időtartamától függetlenül. Így például, valaki akár egy évig is lehet táppénzen, a teljes időre jár neki a szabadság. Korábban a szabadság szempontjából a naptári évenként 30 napot meg nem haladó keresőképtelenség számított munkában töltött időnek, azaz a hosszabb tartamú keresőképtelenség arányosan csökkentette a munkavállaló szabadságát. Ez  nem felelt meg az uniós szabályoknak, így változtattak rajta.

Munkajogi védelem  előírása vezető beosztású munkavállalóknak

A vezető állású munkavállalókra vonatkozó szabályok is módosultak, a vezető is felmondási tilalom alatt áll a várandósság, a szülési szabadság.

Így mehetünk táppénzre idén

A táppénzre vonatkozó szabályok 2015-ben jelentősen változtak.

A táppénzt érintő módosítások a 2014. évi 186-os valamint a 187-es Magyar Közlönyben található.

Keresőképtelenség igazolása:

A módosítás lehetővé tette, hogy az ellenőrző (fő)orvos, ha az orvosi dokumentáció alapján indokoltnak tartja, akkor 30 napra visszamenőleg igazolhatja a keresőképtelenséget.

Táppénz előleg folyósítása:

Ha a táppénz összege – a 2004. évi CXL. törvény 33. § (3) bekezdésében meghatározott időtartam figyelmen kívül hagyásával – 21 napon belül azért nem állapítható meg, mert nem került sor a biztosított jövedelméről bevallás benyújtására az adóelőleg megállapításához, a rendelkezésre álló adatok alapján az igénylő részére végzésben előleget kell megállapítani.

Megváltozott a táppénz számításának a szabálya:

Ha a biztosítási idő a táppénzre való jogosultság kezdő napját megelőzően folyamatos, akkor a táppénz alapját a táppénzre jogosultság kezdőnapját közvetlenül megelőző naptári év első napjától a jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőző harmadik hónap utolsó napjáig terjedő időszakban az időszak utolsó napjához időben legközelebb eső 180 naptári napra jutó jövedelem alapján kell megállapítani. Abban az esetben, ha a biztosított a fenti időszakban nem rendelkezik 180 naptári napi jövedelemmel, azonban a fenti bekezdésben leírt időszak utolsó napjához időben legközelebb eső időszakban rendelkezik legalább 120 naptári napi jövedelemmel, és van legalább a táppénzre való jogosultság kezdő napjától 180 nap folyamatos biztosítási jogviszonya, akkor a táppénz naptári napi alapját a 120 napi tényleges jövedelem alapján kell megállapítani.

 

AOE Elnökség

Cégmódosítási határidő

Beküldve: Hírek

 

 

 

Tisztelt Tagjaink!

Az alábbi fontos cégmódosítási határidőre hívnánk fel a figyelmet. Azon tagjainknak, akiket érinthet az alábbi kötelezettség:

BT-K, KKT-K FIGYELEM!!!KÖZELEG Az ÚJABB KÖTELEZŐ CÉGMÓDOSÍTÁS VÉGSŐ HATÁRIDEJE!

A hatályos jogszabályok alapján minden Bt. és KKt. legkésőbb 2015. március 15. napjáig köteles az új Ptk. rendelkezéseivel összhangba hoznia a társasági szerződését, és köteles a Ptk. rendelkezéseivel összhangban álló továbbműködéséről dönteni, amely döntését jogi képviselő útján kell a cégbírósághoz benyújtani.

A korlátolt felelősségű társaságok, társadalmi szervezetek számára a fenti bejelentési kötelezettség és társasági szerződés módosítás határideje 2016. március 15. napja.

Azon Bt-k és KKt-k, és Kft-k esetében, amelyeknek az alapítására vagy legutolsó módosítására 2014.03.15. napja előtt szerződésminta alkalmazásával került sor, pusztán az új Ptk. hatályba lépése következtében – a szerződésminta változásából fakadóan – cégmódosításra kell, hogy sor kerüljön.

A határozatot, és ha szükséges- a Ptk. rendelkezéseihez igazított (módosított) társasági szerződést illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani.

Azonban egyéb cégadatot is érintő változás esetén (pl. székhely módosítás, tagok személyes adataiban történő változás stb.) az arra irányadó illetéket és közzétételi költségtérítést is kell fizetnie a cégnek.

A fentieket elmulasztó cégekkel szemben a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárást indíthat, és ezen eljárás során a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő adott okot, a vezető tisztségviselőt 100.000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja.

A fentiek szerinti kötelező cégmódosítás nem vonatkozik azon gazdasági társaságokra, amelyek 2014.03.15. napját követően egyéb okból kifolyólag (pl. név változás, ügyvezető váltás, székhely változás) módosították a cég létesítő okiratát, ebben az esetben ugyanis az eljáró ügyvéd feladatát képezte a fentieknek való eleget tétel is.

Tisztelettel:

AOE Elnökség

 

 

 

Az innováció útján

Beküldve: Hírek

 

Csatlakoztunk az ICDP nemzetközi autóipari kutatásokkal foglalkozó szervezethez

Az Autós Nagykoalíció (ANK) mint az autóipar innovatív megoldásait, a kereskedők és vásárlók érdekeit, a hatékony marketing és értékesítési folyamatokat, a közösen vállalható értékeket, érdekeket és célokat egyaránt szem előtt tartó szakmai érdekképviselet 2015. januárjában csatlakozott az ICDP autóipari kutatásokkal, elsősorban a kis- és nagykereskedelemmel foglalkozó független, nemzetközi non-profit szervezethez.

 

A részletes sajtóközlemény megtekintéséhez kattintson ide! (PDF formátum)

Üdvözlettel:

Knezsik István

ANK elnök