Ez a honlap sütiket (Cookie-kat) használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához!

Adatvédelmi tájékoztató!

 

AOE tagok kezdeményezése Szabolcsban

Beküldve: Hírek

Mint azt az előző hírlevelünkben is lehetett olvasni, az ország több régiójában is az egyesületünk tagjai kezdeményezést indítottak el, amely a szakmában fellelhető etikátlan feketegazdasági tevékenységgel kapcsolatos. Ami legérzékenyebben érinti a legális autójavító vállalkozásokat, az nem más, mint a járműalkatrész feketekereskedelmének nagyságrendje.

2013. július 5-ére Kovács István és Kukoly Sándor összefogva a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával műhelybeszélgetésre-fórumra hívta a régió autójavító vállalkozóit.

Urbán Lajos köszöntötte a meghívott vendégeket, előadókat, a hatóságok megjelent képviselőit, a szervezőket, valamint a rendezvényen megjelent vállalkozókat. Kovács István és Kukoly Sándor fontos ügyben indították el ezt a kezdeményezést. Örömét fejezte ki, hogy mind a hivatalok, hatóságok részéről sokan képviseltetik magukat, mint pedig az érintett vállalkozások részéről nagy az érdeklődés, ami azt mutatja, hogy nagy jelentőségű problémakört sikerült felvetni és megkezdeni a megoldások közös megtalálását. Ezt követően megkérte Kovács Istvánt, hogy tartsa meg vitaindító felszólalását.

Kovács István rövid bemutatkozás után örömét fejezte ki, hogy sokan elfogadták a meghívást mind a hatóságok, mind az autós szakma részéről. Elmondta, hogy kezdetben csak a helyi vállalkozókkal akart egyeztetni a szakmát érintő problémákról, de miután több érintettel is beszélt kiderült, hogy a felvetett problémák országosan jelen vannak az ágazatban. Kiemelte annak jelentőségét, hogy a megyei napilapban megjelent újságcikk – „Iparosok a verseny tisztaságáért” címmel – is nagymértékben hozzájárult a problémákra való figyelem felhíváshoz. A legsúlyosabb problémák – úgy, mint az illegális szereplők által okozott hátrány, az autóalkatrész nagykereskedők etikátlan üzleti magatartása – a meghívóban feltüntetésre kerültek. Ezek azok a problémák, amelyekre szeretnének megoldást találni, javaslatot, észrevételt kapni a meghívottaktól. Az újságcikk megjelenését követően a márkakereskedők részéről Nyitrai Gábor vette fel a kapcsolatot a kezdeményezőkkel, majd a velük való egyeztetés után az országos szervezetekkel.

Kovács István vitaindító felszólalásában megemlítette az autóalkatrész nagykereskedőkkel kapcsolatban fennálló problémát – nevezetesen azt, hogy egyes autóalkatrész nagykereskedők az illegális szereplőknek is ugyanolyan mértékű kedvezményeket biztosítanak, mint a legális, adófizető vállalkozóknak. Sürgetőnek érzi a probléma megoldását, mert ebből az etikátlan viselkedésből származó hátrányt és veszteséget a vállalkozók nem tudják a végtelenségig elviselni, és fenyeget annak a veszélye, hogy még több vállalkozás lesz kénytelen megszüntetni tevékenységét. Véleménye szerint a problémára rövid és hosszú távú célokat is meg kell fogalmazni. A végső cél az lenne, hogy törvények által legyenek szabályozva közlekedésbiztonság szempontjából létfontosságú alkatrészek, valamint a veszélyes anyagok forgalmazása. A szakhatóságok szigorúbb ellenőrzése ezen sokat javíthatna.

Nyitrai Gábor köszöntötte a jelenlévőket és köszönetet mondott a kamara támogatásáért. Ezt azért is tartotta fontosnak megjegyezni, mert a jelenlévő vállalkozások valamennyien regisztrált és legálisan működő vállalkozások, akik jelentős mértékű adót fizetnek a város és a megye kasszájába. Nyitrai Gábor elmondta, hogy hozzávetőlegesen 1000 milliárdos ágazatról van szó, amiből csupán 1/3 arányban részesednek a rendezvényen jelenlévő legálisan működő vállalkozások és 2/3 arányban a fekete gazdasági szereplők. Elmondta azt is, hogy a rendezvényt akkor tartaná sikeresnek, ha kialakulna egy irány arra vonatkozóan, hogy mit kell tenni megyei szinten, majd országos szinten is annak érdekében, hogy az autós ágazatban újra munkahelyeket lehessen teremteni. Kifejtette a véleményét, miszerint mind a márkakereskedőknek, mind a független autójavítóknak közösek az érdekeik és nem egymás ellenségei, hanem egymással közösen felelősök az autók üzemeltetéséért, karbantartásáért.

Nyitrai Gábor rövid köszöntője után Spindler Tibor az AOE elnöke tartotta meg előadását. Bevezetőjében elmondta, hogy amióta az Egyesület élén áll, sok problémával találta szembe magát, de most nagyon mély hullámvölgyben van az ágazat, és ma már a problémák az ágazat valamennyi szektorát érintik, a márkakereskedőket éppúgy, mint a független autójavítókat. Ezzel azt kívánta hangsúlyozni, hogy a problémák megoldása érdekében szükséges az összefogás, hiszen minél nagyobb az összefogás, annál jobban felkelti a döntéshozók figyelmét. Itt megemlítette a GÉMOSZ-szal való együttes tevékenységüket is, amely hosszú időre tekint vissza. Örömét fejezte ki a meghívó tartalmával kapcsolatban, hiszen a szerencsés témafelvetésnek és a kezdeményezők elismertségének is köszönhető az érdeklődők nagy száma a rendezvényen.

Ezt követően felvetett több problémát, mely szerint a jelenlegi engedélyezési eljárások, bejelentési kötelezettségek, ellenőrzések nagyon liberális folyamatok, nézete szerint ezeken a területeken erőteljesebb ellenőrzésre és mélyrehatóbb vizsgálatokra lenne szükség.

A kamarai regisztrációt is említette előadása során, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy valamilyen módon minden vállalkozásnak kapcsolódnia kell a kamarához, vagy az önkéntes kamarai tagságon, vagy a kamarai regisztrációs rendszeresen keresztül. Tudomása szerint ma a vállalkozások a következő státuszok szerinti besorolásokban szerepelnek: a vállalkozás regisztrált és a regisztrációs díj befizetési kötelezettségét is teljesítette; a vállalkozás regisztrált, de a fizetési kötelezettségét nem teljesítette; illetve a vállalkozás nem is regisztrált és nem is fizetett kamarai hozzájárulást. A kamarai adatbázis után megemlítette a Nemzeti Közlekedési Hatóság (NKH) nyilvántartását is. Sajnálatát fejezte ki, hogy az NKH-hoz való bejelentési kötelezettségüknek kevesen tesznek eleget, emiatt az NKH nyilvántartása bizonyos területeken nem a valóságnak megfelelő adatokat tükrözi (közel 400 ezer autó hiányzik a nyilvántartásból és műszaki megvizsgálásból). Javaslatként, illetve kérdésként fogalmazta meg, hogy lehetséges-e a meglévő nyilvántartások – a fent említett két adatbázis mellett a NAV adatbázisa is említésre került – összeolvasása. Véleménye szerint ezzel az összevetéssel nagymértékben tisztíthatóvá válna a vállalkozói kör, hogy ki a legális és ki a feketegazdasághoz tartozó tevékenységet végző.

Az előadás további részében Spindler Tibor áttekintette a legális autójavítók helyzetét Magyarországon. Elmondása szerint a NKH-hoz bejelentkezett javítói kör hozzávetőlegesen 12-13.000 – egyéni vállalkozók és társas vállalkozások együttesen. Ez a szám arányaiban a következők szerint oszlik meg: a márkaszervizek 8 %-ot, a független autójavítók 76 %-ot, a haszongépjármű javítók pedig 16 %-ot képviselnek. Ezeknek a vállalkozásoknak minden olyan bejelentési kötelezettségnek eleget kell tenniük, amit a törvények és rendeletek előírnak számukra. Ezek miatt a kötelezettségek miatt is hátrányos helyzetben vannak az illegálisan működő szereplőkkel szemben. Hiszen a törvényes vállalkozásnak bevétele a bejelentett alkalmazottal, bejelentett telephelyen elvégzett és leszámlázott munka rezsiköltségekkel csökkentett díjából, valamint a hivatalos számlán megvásárolt, beépített és minősített alkatrészek haszonszázalékából keletkezik. Ezzel szemben az illegális szereplőket nem terhelik az alkalmazottak és a telephely után fizetendő tételek, illetve a számla nélkül végzett munka után sem fizetik meg az adókat. Közel 50.000-re becsülik azok számát, akik teljesen illegálisan, bejelentetlenül, adózatlan bevételi források használatával működnek. Ilyen körülmények között sokan kényszerülnek arra, hogy megszüntessék tevékenységüket. Ezek a problémák már korábban azonosításra kerültek, mostanra csak elmélyültek. Ezzel kapcsolatban azt is elmondta, hogy már korábban megtörtént a jelzés a törvényhozók és a hatóságok felé, hogy ezeket a törvénysértő szereplőket ellenőrizni kell. Tisztában van azzal, hogy a hatóságok megtették és megteszik, ami lehetőségükből adódik és adódott, de talán szigorúbb és erőteljesebb fellépésre lenne szükség.

Hasonlóan az előtte szólókhoz összefogásra bátorította a rendezvény résztvevőit, hiszen együttesen lehet eredményeket elérni. Arra kérte a résztvevőket, hogy mindenki igyekezzen a saját környezetében megtenni mindent az autós szakma tisztaságáért és fennmaradásáért. Elmondta azt is, hogy véleménye szerint az érdekképviseleti szervezetek nyitottak és együttesen kinyilvánítják e kezdeményezés országos jellegű támogatását. Ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy ezek a szervezetek csak azoknak tudnak segíteni, azok érdekeit tudják képviselni, akik teljes mértékben legálisan működnek és tagjai a szakmai szervezeteknek. Emellett arra kérte a fórumon résztvevő valamennyi szervezet képviselőit, hogy segítsék a szakmaterület megtisztulását, annak érdekében, hogy egységes versenyhelyzet legyen biztosítva a szakma művelői számára.

Spindler Tibor előadását követően Gablini Gábor – a GÉMOSZ elnöke – mondta el véleményét a kezdeményezéssel kapcsolatban. Elismeréssel szólt a megyéről. Véleménye szerint ez a megye élen jár a gondolatok felvetésében, a problémák észlelésében. Mindig szívesen működik együtt olyan szervezetekkel, kollégákkal, akik szakmailag felkészültek, nyitottak és aktívak. Gablini Gábor is megemlítette a korábban már ismertetett adatot, mely szerint az autójavítási piac egy 1000 milliárdos piac (300 milliárd-autó, 600 milliárd-alkatrész, 100 milliárd-biztosítás). Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ennek a piacnak a 70 %-a a nem legális szereplőkön keresztül kerül lefedésre, ami azt mutatja, hogy komoly társadalmi problémáról van szó és ez túlmutat a szakmán.

Gablini Gábor előadása után a jelenlévő hatóságok és megjelent szakmaképviselői fejtették ki véleményüket a témával kapcsolatban. Felszólaltak közül többen emlegették az összefogást és az ehhez szükséges feltételrendszer megteremtését. A megjelent szervezetek képviselői a résztvevőknek kinyilvánították a segítségnyújtásukat és ígéretet tettek, hogy megvizsgálják, a saját területükön milyen tevékenységet kell kiszélesíteni ahhoz, hogy eredményt lehessen elérni. Meg kell említeni, hogy szomszédos megyékből, Borsodból, Hajdú-Biharból több AOE tagvállalkozás jelent meg a rendezvényen, és természetesen jelen volt az AOE nyíregyházi bázis iskolájának képviselete is. Továbblépés szükséges, és megfontolás tárgyát képezi a GÉMOSZ illetve Gablini úr által fémjelzett kerekasztal életre hívása és a benne lévő tevékenység végrehajtása. Azt lehetett érezni, hogy szükség van a kamarának a teljes körű segítségére, mely minden megyében és a fővárosban is segítségül lehetne e kezdeményezés felkarolására. A gondolatunk szerint ez kereskedelmi etikai kérdéseket vet fel, amit a kereskedelmi kamarának kezelni kellene. Az AOE nyitott e területen az együttműködésre minden szakmai szervezettel.

Az AOE jelenleg is dolgozik azon – fogyasztóvédelmi szakember bevonásával – hogy milyen utat kellene választanunk az etikátlan kereskedelmi tevékenység felszámolására. Sajnos ehhez még mindig szükséges, hogy az ország más területeiről is az összefogás és az együtt gondolkozás megnyilvánuljon, valamint szükségünk lenne a területen lévő AOE tag képviselőink segítségével hasonló autós fórumokat szerveznünk, melyre a megyei szervezetek képviselőit meghívnánk.

AOE elnöksége nevében
Spindler Tibor elnök