Ez a honlap sütiket (Cookie-kat) használ. A sütik elfogadásával kényelmesebbé teheti a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulását adja a sütik használatához!

Adatvédelmi tájékoztató!

 

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal emelőgépekről kiadott és megfogalmazott célvizsgálatok szempontjainak iránymutatása

Beküldve: Hírek

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztálya 2013. július 30. napján közzétette az éves munkatervében szerepelő emelőgép célvizsgálat szempontjait. A 2013. II. félévre meghirdetett vizsgálat elsősorban az üzemeltetés tartalmi szempontjait érinti, a jogszabályokban előírt dokumentációkat kizárólag konkrét hiányosságok feltárása esetén tekintik át (a munkaterv szerint).

A vizsgálatra való felkészülés okán az alábbiakban ismertetem a munkáltatók jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek fontosabb részleteit.

Fontos tisztázni milyen eszközök tartoznak az emelőgépek körébe: emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt a kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.

Az emelőgép üzemeltetője (tulajdonosa vagy bérlője, az emelőgép üzemeltetését kiszolgáló személyek munkáltatója):

 • gondoskodik az emelőgép, üzembe helyezéséről, a teherfüggesztő eszközök használatba vételéről, a rendeltetésszerű használatról, a biztonságos állapot megőrzéséről, az időszakos vizsgálatról és a karbantartás szakszerű és rendszeres elvégzéséről,
 • nyilvántartást vezet az emelőgépekről és a teherfüggesztő eszközről,
 • az üzemeltetési dokumentációt, nyilvántartást naprakészen vezeti és azokat az emelőgép selejtezéséig megőrizni,
 • gondoskodik a személyi feltételekről többek között arról, hogy az emelőgép kezelő képesített személy legyen, az emelés irányító és a kötöző a munkájához szükséges ismereteket elsajátítsa,
 • az emelőgéppel kapcsolatos üzemeltetői tapasztalatokat és üzembiztonsággal kapcsolatos eseményeket írásban rögzíti vagy rögzítteti az emelőgép naplóban.

Az üzemeltető feladatait, felelősségét és az ezzel összefüggő hatáskörét kizárólag írásban ruházhatja át az irányítása alá tartozó megfelelő műszaki képesítésű személyre/személyekre (pl. emelőgép ügyintéző), vagy szakosodott szervezetre, illetőleg emelőgép szakértőre.

Lényeges szabályozás, hogy bérbe vagy kölcsönbe adott emelőgép esetén a biztonságos állapotról, illetve az előzőekben felsoroltakról - ettől eltérő írásbeli megállapodás hiányában - az emelőgép tulajdonosa köteles gondoskodni.

Kockázatértékelés

Az Mvt. 54. § előírja, hogy a kockázatértékelés során a munkáltatónak azonosítania szükséges a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. Ennek okán nemcsak a gép kezeléséből adódó, hanem a technológiából, környezetből származó veszélyforrásokat is azonosítani és a kockázat mértékét megállapítani szükséges.

Az emelőgép kezelésének személyi feltételei

Emelőgépet önállóan az a személy kezelhet, aki a 18. életévét betöltötte, vagy szakmunkás, és az előzetes és időszakos orvosi vizsgálat alapján alkalmas, továbbá rendelkezik az emelőgép kezelésére államilag elismert szakképesítéssel a helyváltoztatásra is képes emelőgép esetében vezetői engedéllyel.

Kötöző, irányító személy lehet, aki a 18. életévét betöltötte, az előzetes és időszakos munkaköri orvosi vizsgálat alapján alkalmas, és a munkájához szükséges szakmai és munkavédelmi ismereteket oktatás keretében, igazolható módon elsajátította.

A munkavédelmi oktatásra speciális előírásokat szab meg a jogszabály, amely előírja, hogy az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

 • a munkába állása előtt,
 • legalább hat hónapos távollét után.

Ismétlődő, illetőleg rendkívüli munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

 • az emelőgép kezelőjét, a kötözőt és a karbantartót évente legalább egy alkalommal,
 • az emelőgép kezelőt, a más - általa korábban még nem kezelt - emelőgép típus kezelése előtt.

A munkavédelmi oktatásokhoz az üzemeltető munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személlyel tematikát készíttet, amelynek ki kell terjednie a munkahelyek, munkaeszközök, a technológia kockázataira, annak elhárítására, a vonatkozó jogszabályok betartására.

Az Mvt. munkavédelmi oktatásra szóló általános dokumentációs kötelezettségén felül igazolható módon meg kell győződni a munkavédelmi ismeretek elsajátításáról.

Emelőgép vizsgálatok

1. Üzembe helyezést megelőző vizsgálatok

 • A megfelelőség tanúsítása, amit a gyártó, forgalmazó készített el, az 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet 1/B mellékletében foglalt emelőgépeknél a vizsgálatot akkreditált intézmény végzi.
 • Az üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálat (előírja az Mvt., EBSZ), amelyet emelőgép szakértő (csak MB-22, vagy az új besorolás szerint), vagy munkabiztonsági szaktevékenységre jogosult személy készíthet.
 • Az új telepítési helyen történő üzembe helyezés (áttelepítés után) alkalmával (előírást tartalmazza az Mvt., EBSZ, GJBSZ) az üzembe helyezést megelőző munkavédelmi szempontú vizsgálatot valamint új telepítési helyen fővizsgálat is tartani szükséges. A vizsgálatot emelőgép szakértő, vagy munkabiztonsági szaktevékenységre jogosult személy (csak munkavédelmi szempontú vizsgálatot), emelőgép ügyintéző (csak a fővizsgálatot, 1000 kg-nál nem nagyobb teherbírásnál és ha a kezelői munkahely 1,5 m-nél magasabbra nem emelhető), a gépjárműemelőknél "szakirányú" emelőgép szakértő végezheti el.
 • A munkavédelmi üzembe helyezés elrendelése (Mvt., EBSZ előírás szerint) az üzemeltető munkáltató felelőssége.
 • Az újraindítás (Mvt.) azonos az üzembe helyezési eljárással.


2. Időszakos vizsgálatok

 • Biztonságtechnikai felülvizsgálat (előírja az Mvt., Vhr.) végezheti akkreditált intézmény, munkabiztonsági szaktevékenységre jogosult személy (szakirányú képzettséggel), emelőgép szakértő. Legalább ötévente vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor szükséges elvégezni.
 • Fővizsgálat (MSZ 9721, stb.), amit akkreditált intézmény, emelőgép szakértő, emelőgép ügyintéző végezhet (kivéve az 1000 kg-nál nagyobb megengedett teherbírású emelőgépet és az olyan emelőgépet, amelynél a kezelői munkahely az emelőkocsin van, és a kocsi 1,5 m-nél magasabbra emelhető) az emelőgép üzemi csoportszáma szerint.
 • Szerkezeti vizsgálat (vonatkozó szabvány szerint) akkreditált intézmény, emelőgép szakértő, emelőgép ügyintéző, emelőgép vizsgáló (olyan, ezzel megbízott karbantartó, aki legalább 5 éves emelőgép karbantartói gyakorlattal rendelkezik) készítheti, az emelőgép üzemi csoportszáma szerint.
 • Műszakonkénti vizsgálat (előírja az EBSZ) a kezelő kötelezettsége, minden műszak előtt elvégezni és eredményét az emelőgép naplóba bejegyezni.
 • Karbantartás utáni vizsgálat (előírja az EBSZ) az üzemeltető és karbantartó feladata a karbantartás befejező műveleteként.