Az egyesület 1999. március 19-én alakult a budapesti Műszaki Egyetemen, 34 alapító taggal. Ez az év volt az egyesület hivatalos működésének és elfogadtatásának ideje. A fő célunk az AOE tevékenységének megismertetésére volt a szakmabeliekkel.

2000-ben csatlakoztak az egyesülethez a vizsgáló állomásokat és környezetvédelmi mérőhelyeket összefogó érdekképviseleti szerveződések, melyekből megalakult az AOE Vizsgáló állomások szakmai tagozata. 2001. az egyesület a megerősödés évei után ebben az évben új elnökséget választott, amely megkezdte több területen az intenzív képviseleti munkát. Ebben az évben megjelent az egyesület első CD-je, amely nagy sikert aratott, azóta is minden évben megjelentetjük.

2002. volt a felnőtté válás éve. Sikerült megrendeznünk az egyesületünk első önálló 2 napos konferenciáját, amely nagymértékben emelte egyesületünk presztízsét. Kiépítettük kapcsolat rendszerünket teljes körűen a szakmai oktatást végző iskolákkal, aminek eredménye képen a bázis iskolák száma 24-re nőtt. A rendezvények szakmai színvonalának növelésével egyre több rendezvényt tudtunk megrendezni. 2003. az egyesületünk életében ez az év volt talán a leglendületesebb. Pártoló tagjaink száma folyamatosan növekedett. Tovább növeltünk rendezvényeink számát. Tagjaink létszám növekedése meghatározó lett a szakmában.

2004. látványos növekedés a szolgáltatásokban, bázis iskoláink száma 34-re nőtt. Taglétszámunk 410 fő. 2005. ez az év a változás éve volt. Választással kezdtünk, bővített elnökség került megválasztásra. Megosztott munka feladatok, új célok, új struktúra. 60 rendezvény került megrendezésre, pártoló tagjaink száma 38, a regisztrált taglétszámunk folyamatosan nő, 468 fő. 2006. Cél: taglétszámnövelés, hatékonyság növelése.

Új rendezvény struktúra alakult ki. Tagozati megosztás, több tagi szolgáltatás kialakítása, fokozott érdekérvényesítési feladatok. Szakképzés és képzés kiemelt kezelése. Új rendezvényünk a regionális-konferencia, 3 megye szakmai konferenciája. Tanfolyamok szervezése. 2007. magas színvonalú szakmai tartalmú rendezvényekkel szolgáltuk a szakma fejlődését. Megtartottuk a regionális rendszer szerinti hét régiós konferenciánkat. Új rendezvény formátumot vezettünk be, konzultációs délután néven. Feladata, hogy a nem nagy létszámú résztvevők és az előadó között szakmai párbeszéd alakulhasson ki és gyakorlati megoldások bemutatására legyen lehetőség.

A 2006-2007-es tanévben az egyesület a Robert Bosch Kft. – vel közösen tanulmányi versenyt hirdetett az egyesület bázis- és támogatott iskolái részére.

2008. Az egyesület taglétszáma stagnált ebben az évben. Érezhető az egyesület tevékenységében a stabilitás. Az egyesület elnöksége elindította az egyesület átalakulásának folyamatát, melyhez alapszabály és működési struktúra változás kötődött. Növeltük a rendezvényeink számát. Megtudtunk jelenni az ország minden régiójában rendezvényeinkkel, tanfolyamainkkal és konzultációs délutánjainkkal. Nagy előre lépés volt a diák rendezvények színvonalának növelése területén. Pártoló tagjaink segítségével minőségibb és működésében stabil szervezetet tudhatunk magunknak. Minőségi változást hozott az egyesület honlapjának és elektronikus rendszerének működtetése is. Ebben az évben is megrendezésre került a Bosch tanulmányi verseny az egyesület bázis iskoláinak tanulói részére. Az egyesület teljes körű működtetése átkerült az oroszlányi irodába.

2009. Tovább erősítettük az egyesület tevékenységét a rendezvények kibővítésével és felkészültünk a 10 éves évforduló megrendezésére, illetve új tisztségviselő választására. Ebben az évben újból megrendezésre került a Bosch tanulmányi verseny. Az új elnökségre és szervezeti tisztségviselőkre óriási feladat hárult a várható rendeletváltozások kialakulásában. Sajnos ebben az évben lehetett érezni, hogy nincs Magyarországon érdekképviseleti törvény és az egyesület által végzett érdekérvényesítési folyamatokat nem tudtuk megfelelően ellátni. Az egyesület tisztségviselőinek újra kellett gondolni az érdekképviseleti és érvényesítési feladatok ellátásának formáját. A következő évnek erről kell szólnia.

2010. Meghatározó év volt az egyesület számára. Változtattunk a rendezvények struktúráján. Ebben az évben megrendezésre került az Bosch tanulmányi verseny kiemelkedő magas színvonalú rendezvény, sok résztvevővel. Az előző évben megválasztott elnökségre és szervezeti tisztségviselőkre óriási feladat hárult a várható rendeletváltozások kialakulásában. Sajnos ebben az évben lehetett érezni, hogy nincs Magyarországon érdekképviseleti törvény és az egyesület által végzett érdekérvényesítési folyamatokat nem tudtuk megfelelően befolyásolni. A szervezet vezetésének fontos feladata az érdekképviselet erőteljes ellátása. Már látható volt a második félévben, hogy az ország új vezetése az érdekegyeztetési rendszert másképp képzeli el. Életre hívtuk az érdekegyeztetési fórumunkat, ami nem más, mint az AOE Szakmai Kollégium. Örömmel vettük tudomásul, hogy ezt az érdekegyeztetési formátumot elfogadta a szakma, valamint a minisztérium és a szakhatóságok egyaránt. Úgy érezzük, hogy sikerült arra az útra lépni az egyesületnek, ami megfelelő lehetőséget biztosít a tagjai számára.

2011. Ebben az évben folyamatosan lehetett érezni, hogy nincs Magyarországon érdekképviseleti törvényre hajlam és az egyesület által végzett érdekérvényesítési folyamatokat nem tudtuk megfelelően befolyásolni. A szervezet vezetésének fontos feladata az érdekképviselet erőteljes ellátása. Az új kormányzó hatalom az érdekegyeztetési rendszert másképp képzeli el, mint a mi szakmai egyesületünk. Az érdekképviselet és az érdekegyeztetési folyamatok minden erőfeszítésünk ellenére nem hoztak látványos eredményt, de az egyesület elfogadottsága viszont stabilizálódott és az általunk működtetett szakmai kollégiumot a szakminisztériumok és a hatóságok elfogadták egyeztető fórumnak. Ezt más autóságazati egyesület nem mondhatja el magáról. Természetesen ez azt hozta magával, hogy az egyesületünkben növekedett a pártoló tagok száma, hiszen a tevékenységünkkel nagy vonzerőt képviseltünk számukra. Segítségük révén komoly szakmai minőségű rendezvényeket tudtunk megtartani, mely tagjaink számára nagyon előnyös volt. A taglétszámunk sajnos nagy mértékben nem növekedett, de a honlapunk információs rendszerét erőteljesen látogatja a szakma.

A 2011-2012-es tanévben az X-Meditor autóságazatával közösen megrendezésre került az Autótechnika Tanulmányi Verseny, mely a sorozatban a legnívósabbra sikeredett. Az év második felében az egyesület vezetése hozott egy döntést, ami nem volt más, mint az, hogy a két irodának a működését a 2012-es évben egyesítse és ezáltal hatékonyabbá váljon az egyesület működése. Ennek az előkészítése az év vége felé komoly feladatot rótt az ügyvezetésre és egy jól sikerült, reprezentatív évadzáró rendezvénnyel zártuk az évet.

2012. Ez az év mozgalmas, költözésekkel és nehézségekkel teli esztendő volt. Még egy 2011. év végi elnökségi ülés elemzése és döntése alapján az ügyvezetői irodát Győrbe költöztettük, hogy erőinket egyesítve a székhelyünkön üzemelhessen tovább hatékonyan. Sajnos óriási anyagi és időbeni áldozatot követelt az ügyvezetéstől ez a megoldás, melyet a szűkülő gazdasági helyzetünk nem tett lehetővé. Pár hónap alatt kiderült, hogy az egyesület működésképtelenné is válhat, ha nem változtatunk a helyzeten, ezért több lehetőséget megvizsgálva végül Tatabányára került át az ügyvezetés. A megváltozott gazdasági helyzetben a második félévi rendezvényeink megtartása is nehézségekbe ütközött; sorra kellett érdektelenség miatt lemondanunk a már megtervezett és leszervezett rendezvényeinket. Ebben az évben minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy az egyesületünk médiában való megjelenése mind szélesebb teret kapjon. Az Autós Nagykoalícióval történt együttműködési megállapodásunk alapján és a felkérésükre elláttuk e szakmaterület elsődleges érdekképviseletét, annak érdekében, hogy mind szélesebb publikációt kapjon a mi szakmánkat sújtó problémahalmaz. Ezt a feladatot sikeresen oldottuk meg. Nagyon sok esetben együttműködő partnereinkkel közös projektekben vettünk részt, ami azt idézte elő, hogy továbbra is az egyesületünk a ma működő érdekképviseletek közül az első számú és legszélesebb szakmai bázison működő autójavítói érdekképviselet.

2013-ban az érdekképviseleti tevékenységünket a tagok által megjelenített igényeknek megfelelően teljesen új alapokra helyezve végeztük. A meglévő kapcsolat rendszerünket felhasználva léptünk előre. A képviseleti struktúránkat újra kellett építenünk és az új igényekhez igazítanunk. A szakképzési rendszer megváltoztatása okán, az év első felében nem tudtunk az egyesület bázis iskoláiban megjelenni a szokott módon, ami azt okozta, hogy kevesebb rendezvényünk volt. A szakma más irányú igényeinek teljesítése végett, új típusú rendezvény struktúrát kellett kialakítanunk, és folyamatosan működtetjük a belső körű, szakmai tevékenységet elősegítő konzultációkat. Ebben az évben minden lehetőséget megragadtunk arra, hogy az egyesületünk médiában való megjelenése mind szélesebb teret kapjon. Az Autós Nagykoalícióval történt együttműködésünket felhasználva és egyben felkérésükre elláttuk e szakmaterület elsődleges érdekképviseletét, annak érdekében, hogy mind szélesebb publikációt kapjon a mi szakmánkat sújtó problémahalmaz. Nagyon sok, a szakmánkhoz tartózó, területen jelen voltunk, képviseltük a szervezetünket, sok esetben együttműködő partnereinkkel közös projektekben vettünk részt, amelynek köszönhetjük a széleskörű elfogadottságunkat. Változások az adminisztrációban (ügyintézés): Az internet világában követnünk kellett az igényeket és ez nagymértékben lekötötte az ügyvezetés kapacitását.

Az Egyesületünk második félévre tervezett önálló megrendezésű országos konferenciáinak és rendezvényeinek szervezése az adminisztrációs és ügyviteli rendszerünk átállása miatt nehézségekbe ütközött. Folyamatosan dolgozunk három témán: a kenőanyagok jövedéki termékkör alá vonása gépjármű műszaki megvizsgálásának probléma körén etikátlan alkatrész-kereskedelemtevékenységének visszaszorításán

2013 évben 20%-kal növekedett a taglétszámunk. Az elavult honlapunk új alapokra való átállását is elindítottuk, ami várhatóan 2014 első negyed évében már látható lesz. Eredményes évnek nevezhetjük az egyesület életében a 2013-as évet. Ne feledjük, hogy a fennállásának 15 éves évfordulóját ünnepelheti az egyesület 2014 márciusában!

2014-ben Egy 15 éves egyesületet kapott az elnökség örökségül, amely nem kis kihívást jelentett, az újonnan bekerült elnökségi tagok és vezetők részére. Erre az évre prognosztizálódott az új honlapunk beindítása, mely mint várható volt minőségi váltást hozott a tagjaink irányába. A rendszeressé vált havonta megjelenő hírlevelek nagy mértékben hozzájárultak a gyors, hiteles információ áramoltatáshoz. Az új elnökség több változtatást is végrehajtott az egyesület tagrendszeréhez kapcsolódva, így átvizsgálta az összes szabályzatot, melyeken a szükséges változtatások végre lettek hajtva, ami természetesen megtalálható volt a honlapunkon. Az év második felében meghatározta az elnökség az emelt szintű szolgáltatáshoz illesztett tagdíjak mértékét.

2015-ben a rendes tagdíj 25 000 Ft, a regisztrált tagdíj 15 000 Ft.Átvilágította és leellenőrizte az egyesület ügyviteli rendszerét, az ügyvezetői tevékenységet, és egyéb szerteágazó munkaterületeket, amelyek a tevékenységi körbe tartoznak. Több olyan intézkedése volt ami a működtetéssel összefüggött. Határozatokat hozott az új Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelően. Megállapítást nyert részükről, hogy az AOE az egyetlen autós ágazati szervezet, amely a szakma teljes vertikumát magáénak tudhatja. Ez egy óriási feladat, melyhez szükséges volt a szaktanácsadói kör bővítése. Több egyéb külső tanácsadók igénybevételére tett javaslatot az elnökség. 2014-ben pártoló tagjaink és együttműködő szervezetek segítése nélkül e tevékenységet ilyen szinten nem tudtuk volna végrehajtani. Pár gondolat a 2014. évi rendezvényeinkről… Az év folyamán több megyei regionális rendezvényünk volt, számszakilag: 18 szakmai nap 16 egyéb rendezvény Az X-Meditor Kft.-vel közösen megrendezésre került az AOTV 2014. Részt vettünk az Autó-Diga kiállításon. A 2015-s évváltásnál nem várt események sora következett. 10 év után informatikusunktól meg kellett válnunk amit nagyon sajnáltunk,de tudomásul kellett vennünk döntését. Itt és most szeretném megköszönni a10 éves munkáját amit a szervezetünk minőségi működtetéséért tett. Egyéb más nehézségek közt sajnos továbbra sem oldódott meg az egyesületünk oroszlányi irodájának irodavezetői tevékenysége ezért a 2015. első féléve egy erősen csökkentett tevékenységet mutatott. Mindjárt az év elején beindult, a rendelet alkotás gépezete, mely folyamatosan adta az új feladatokat, a szakmába dolgozó vállalkozásoknak. Néha magam is azon a ponton voltam, hogy ezen változásoknak lehetetlen megfelelni. Többször is hangot adtam különböző fórumokon ez ügyből kifolyólag. Mi várt ránk 2015-ben

Folyamatosan azon dolgoztunk, hogy az egyesületünk az új jogrendszer előírásainak megfeleljen. Elő kellett készítenünk, az ehhez szükséges dokumentációkat szabályzatokat, melyeket a közgyűlés további részében fogunk elfogadni. Ehhez kértük a tagságtól, a teljes körű támogatást, és aktív részvételt az érdekképviseleti tevékenységünkben, és a mostani közgyűlésen való megjelenést. Kiszámítható volt, hogy a tagdíj emeléssel egy taglétszám csökkenés is bekövetkezhet. Azonban, meglepődve tapasztaltuk, hogy azon tagjaink akiknek arra a szolgáltatásra van szükségük amit az egyesület nyújt, gond nélkül átlátták, hogy mennyit ér a tagi segítség, ha gond van. Sok szakmatársunk szorult segítségre. Gazdasági helyzetünk stabilnak mondható, köszönet minden tagunknak aki hozzájárult az egyesület gazdasági stabilitásához. Mindegyik évben az elnökségi ülések rendre meg lettek tartva, tagjai tevékenységükkel segítették szervezetünk működését. Tagozataink működése, a szakma területnek megfelelő volt. Sajnos a szakképzési tagozat vezetőjének lemondását követően, még nem sikerült e feladatkörre megfelelő személyt találnunk. Egy új tagozatunk alakult ez a Gázautó Szerelő Tagozat. Tevékenységükbe nagy energiát fektettek, amelynek hatása már érződik. Sok helyen jártunk az idén is közösen: Az iskolai és területi rendezvények 20-30 helyszínen zajlódtak országszerte,a tervezett rendezvényeink 95%-ban megvalósultak átlagos részvételi aránnyal de összességében sikereseknek mondhatóak. 2016. Ez az év egyesületünk 17 éves fennállásának éve, mely meghatározott nagyon sok mindent tevékenységünkben. A tervezett szervezeti ülések rendre lezajlottak, 4 elnökségi ülést tartottunk és megtartottuk egyesületünk éves közgyűlését.

2016. május 13-án elfogadásra került a Győri Törvényszék által, egyesületünk új alapszabálya. Ez sok új feladatot rótt az ügyvezetésre. Az év folyamán több megyei regionális rendezvényünk volt, összesen 30 helyen jártunk. Szakmai napok, diákelőadások, kamarai szakmai napok, kiállítások lebonyolításában vettünk részt, mint szervezők, mint előadók. Az X-Meditor Kft.-vel közösen megrendeztük a hatalmas sikert arató AOTV-t a szakma országos tanulmányi versenyét. Melynek döntője az Autószerelők Országos Találkozójának keretein belül került megrendezésre. 2016-ban Tanfolyam Sorozatot hirdetett meg Egyesületünk, az első tanfolyam témája a Dízel részecskeszűrőt járta át teljes körűen. A Nemzetgazdasági Minisztériummal történő együttműködés keretén belül, megújítottuk a Szakképzési Centrumok és az AOE Bázis Iskolákkal való, együttműködési megállapodásokat. Zöld utat kaptunk a szakmai utánpótlás nevelés reformjához. Kialakításra került tervezeti szinten a Gépjármű-karbantartó szakma életre hívása, már csak az illetékesek rábólintására várunk. Az egyesület már 29 bázis iskolával rendelkezik. A tagjaink a tagi hírlevelekből informálódhattak az egész éves tevékenységről. Honlapunk állandó frissítés alatt áll, hogy mindenki számára a legaktuálisabb információkat szolgáljuk egy-egy aktuális rendezvényről vagy bármilyen törvényi változásról mely minden autójavítói tevékenységet folytató vállalkozást érint. Honlapunk beltartalma mögött magas szintű, profi munka áll, hogy ezzel is segítsük szakmailag egész éves munkájukat. Az év második felében az összes vállalkozást segítő anyagot aktualizáltuk, a jelenleg fennálló szabályoknak megfelelően. Pártoló tagjaink és együttműködő szervezetek segítsége nélkül e tevékenységet ilyen magas szinten nem tudtuk volna végrehajtani. 2017. Ez az év egyesületünk 18 éves fennállásának éve, a tervezett szervezeti ülések rendre lezajlottak, 4 elnökségi ülést tartottunk és megtartottuk egyesületünk éves közgyűlését.

2017. május 6-án. Az év folyamán több megyei regionális rendezvényünk volt, több mint 40 helyen jártunk. Szakmai napjaink a következő helyszíneken kerültek lebonyolításra: Tata, Székesfehérvár, Bp.(Csepel), Pápa,Győr, Debrecen, Nyíregyháza, Budapest, Kiskunhalas, Pécs, Veszprém, Szeged, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Budapest . Itt diákelőadásokat és szakmai előadóinkat hallgathatták meg a résztvevők. Szerveztünk kamarai szakmai napokat, több kiállításon résztvettünk mint szervezők, mint előadók. A hatalmas sikert arató AOTV-t a szakma országos tanulmányi versenyt idén is lebonyolításra került, egyesületünk felvállalta az elő és közép döntő megszervezését, melynek főtámogatója az Inter Cars HU Kft., az X-Meditor kft. pedig a döntő megszervezését vállalta el. Tanfolyam Sorozatunk sikernek örvendett 2017-ben. Főbb témáink: Dízel részecskeszűrők, Automataváltó, Dízel porlasztók és Izzító gyertyák, Hibrid és elektromos hajtás, Turbó berendezések, Korszerű motorszerkezetek. Az egyesület már 29 bázis iskolával rendelkezik, és minden Szakképzési Centrummal megállapodást kötött. A tagjaink a tagi hírlevelekből informálódhattak az egész éves tevékenységről Honlapunk állandó frissítés alatt áll, hogy mindenki számára a legaktuálisabb információkat szolgáljuk egy-egy aktuális rendezvényről vagy bármilyen törvényi változásról mely minden autójavítói tevékenységet folytató vállalkozást érint. Honlapunk beltartalma mögött magas szintű, profi munka áll, hogy ezzel is segítsük szakmailag egész éves munkájukat. Az év második felében az összes vállalkozást segítő anyagot aktualizáltuk, a jelenleg fennálló szabályoknak megfelelően. Pártoló tagjaink és együttműködő szervezetek segítsége nélkül e tevékenységet ilyen magas szinten nem tudtuk volna végrehajtani.

  1. év folyamán több megyei regionális rendezvényünk volt, több mint 40 helyen jártunk. Szakmai napjaink, konferenciáink, előadásaink a következő helyszíneken kerültek lebonyolításra: Eger, Visegrád, Budaörs, Jászberény, Budapest, Miskolc, Székesfehérvár, Szekszárd, Szombathely, Tata, Tatabánya, Pécs, Veszprém, Győr, Nagykanizsa. Szerveztünk kamarai szakmai napokat, több kiállításon részt vettünk, mint szervezők, és mint előadók.  Az AOTV, a szakma országos tanulmányi versenye idén is lebonyolításra került, egyesületünk felvállalta az elő- és középdöntő megszervezését, melynek főtámogatója az Inter Cars HU Kft. volt, az X-Meditor kft. pedig a döntő megszervezését vállalta el. A szakmai versenyek közül idén a Euroskills kiválasztási versenyének szervezésében és a magyar versenyző felkészítésében is aktívan részt vettünk.
    Tanfolyam Sorozatunk sikere 2018-ban is folytatódott. Főbb témáink: Dízel részecskeszűrők, Automataváltó,, Hibrid és elektromos hajtás, Korszerű motorszerkezetek, turbófeltöltők.
    Az egyesület már 32 bázis iskolával tartja a kapcsolatot, és minden Szakképzési Centrummal megállapodást kötött.

Az egyesület tervezett szervezeti ülései (4 db) és Közgyűlése rendre lezajlottak.
A tagjaink a tagi hírlevelekből informálódhattak az egész éves tevékenységről. Honlapunk állandó frissítés alatt áll, hogy mindenki számára aktuális, közhiteles információval szolgálunk egy-egy aktuális rendezvényről vagy bármilyen törvényi változásról mely minden autójavítói tevékenységet folytató vállalkozást érint. Honlapunk beltartalma mögött tagjaink megtekinthetik és letölthetik azokat a sablonokat és dokumentum mintákat is, melyekkel a vállalkozás munkája könnyíthető. 2018 év eleje óta az Autótechnika folyóirat is megtalálható honlapunk zárt részében, így tagjaink az online előfizetést is megkapják.. 

Pártoló tagjaink és együttműködő szervezetek segítsége nélkül e tevékenységet ilyen magas szinten nem tudtuk volna végrehajtani. 

2019-es év. El kell mondanunk, hogy a 2019. év sem volt könnyű számunkra, hisz ebben az évben zajlott az iroda átköltöztetése Oroszlányból Győrújbarátra, ez komoly nehézségekkel járt, megnehezítve az ügyvezetési feladatok ellátását. Ez az év azért különleges, mert kereken 20  éve állunk a szakma szolgálatában. Januárban és februárban folyamatosan jártuk az országot, hogy egyeztessünk pártoló tagjainkkal a 2019-es együttműködés lehetőségeiről és részleteiről. Örülünk, hogy partnereink továbbra is kiállnak mellettünk és segítik egyesületünket működését. Márciusban megtartottuk választó közgyűlésünket, melyre tagjainkat is meghívtuk.Ebben az évben is folytatódott bázis iskoláinkban a nagy sikerű Szakmai Napok megrendezése, melyeken diákelőadásokat és szakmai előadóinkat hallgathatták meg a résztvevők. Szerveztünk kamarai szakmai napokat. Már hagyománynak tekinthető AOTV 2019 tanulmányi verseny nagy sikert aratatott, az iskolák szívesen neveztek csapatokat, a verseny jó hangulatban telt. A verseny középdöntőit régiós bontásban rendezte az Autószerelők Országos Egyesülete, és minden régióban az első fordulóból bejutó két csapat mérte össze tudását gyakorlati feladatokkal. Az első két forduló szponzora idén is az Inter Cars Hungária Kft. volt, így a versenyhelyszínek minden esetben a Q-Service szervizhálózat tagjaiból kerültek ki. A döntőt április 12-én rendezte az X-Meditor Kft. az Autótechnika szakfolyóirat kiadója. Gratulálunk minden résztvevőnek a színvonalas teljesítményhez és köszönjük felkészítő tanáraiknak az áldozatos munkát, amivel hozzájárultak a diákok eredményeihez és szakmai fejlődésükhöz, továbbá köszönjük a Q-Service hálózat tagjainak, hogy színvonalas helyet, kiváló feltételeket biztosítottak a verseny lebonyolításához. Az idei AOTV egyik különlegessége, hogy az Inter Cars nemzetközi versenyének, a Young Car Mechanic-nak is nemzeti válogatója. Augusztus végén volt a Szakmák Világbajnoksága Kazanyban, ahol autószerelő szakmában Nagy László képviselte hazánkat. A WorldSkills 2019 Kazany a második olyan nemzetközi esemény, ahol magyar autószerelő is versenyez. A versenyszám és a Skills-program szervezője a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a szakmai szponzor az X-Meditor Kft., aki biztosítja a felkészítés hátterét, a szakma pedig idén is megmutatta, hogy a kamara által biztosított 120 napot hasznosan, sokrétű szakismeret-átadással tudja feltölteni.  Idén kiemelt téma volt a műszaki megvizsgálás és a szakképzés, így tagozatainknak is bőven akadt munka. Érdekképviseleti tevékenységünket mindig az aktuális közigazgatási és rendeleti igényeknek megfelelően próbáljuk végezni, tudjuk, hogy a szakmának rengeteg terhe van és sok problémával küzdünk. Ahol meghallgatnak minket, ott szívesen elmondjuk véleményünket és javaslatokat teszünk a szakma érdekében. Tagjaink száma az elmúlt két évben növekedett, amire szükségünk van ahhoz, hogy érdekképviseleti munkánk során kellő létszámú vállalkozás álljon mögöttünk, mi is csak annyira vagyunk erősek, amennyire tagjaink és pártoló tagjaink tesznek minket. A rohanásból egy kicsit kiszakadva november végén tartotta az Egyesület a 20 éves fennállását megünneplő ülést, ahol pártoló tagjainkat és az elmúlt 20 évben kiemelkedő segítséget nyújtó szakmatársakat és szakértőket hívtuk meg. Igyekeztünk méltón megköszönni tevékenységüket, hiszen a 20 év alatt Egyesületünknek meghatározó szerepe lett a szakmában és az érdekképviseletek között.