Az egyesület célja, tagsága és feladata

Az egyesület célja, tagjai érdekeinek képviselete, szakmai információk nyújtása, tagok képzése, ezen tevékenységek koordinálása, szervezése. Az egyesület szervezete ezen célok megvalósítása érdekében tevékenykedik.

Az Egyesület kiemelten fontosnak tartja a feladatai ellátása folyamán:

 • a tagok érdekeinek képviseletét,
 • a speciális szakmai képzés, továbbképzés megvalósítását, szakmai információs hálózatok (szervezeti, technikai és kommunikációs) kialakítását, szakmai rendezvények megtartását,
 • a szakmára vonatkozó (EU normákat figyelembe vevő) általános és részletes szakmai specifikumok ajánlás formájában történő kidolgozását, együttműködve a felügyeleti és ellenőrző hatósággal, annak munkája támogatása érdekében,
 • tagjainak a vállalkozói tevékenységük gyakorlásához szükséges információkkal történő ellátását,
 • a tagok érdekeinek érvényesítéséért alkalmi vagy tartós együttműködéseket köt más társadalmi szervezetekkel,
 • tagjai segítségére szolgáltatásokat működtet az Elnökség által megállapított szolgáltatási jegyzék alapján.

Az Egyesület képviselni kívánja tagjait különösen a következő területeken:

 • a tagság egészét vagy a tagság egy-egy csoportját érintő jogi, gazdasági, szabályozási kérdésekben összefogja a tagok véleményét és azt az illetékes szervek felé továbbítja, közreműködik a megoldás kidolgozásában,
 • a felügyeletet gyakorló közigazgatási szervek és szakhatóságok felé,
 • a közúti járműiparhoz és közlekedéshez tartozó más autós szakmai szervezetek, egyesületek irányában,
 • a szakmai kamaráknál,
 • a hasonló jellegű külföldi szakmai szervezeteknél

Az egyesületi tag lehet:

 • az a természetes vagy jogi személy lehet, akinek gépjármű javító tevékenységre vagy egyéb autós ágazati tevékenységre szóló vállalkozói igazolványa van, illetve ezen tevékenységi körrel rendelkező gazdasági társaság és
 • az Egyesület Alapszabályát elfogadja, tagságának törvényes akadálya nincs és
 • aki belépési nyilatkozat aláírásával az Egyesületbe felvételét kéri.

Tagdíjjal kapcsolatos információkat az egyesület tagdíj szabályzata tartalmazza.