Az AOE tagrendszerén belül nyújtott szolgáltatások

Az egyesület célja, feladata:

Az egyesület célja, hogy tagjainak hiteles szakmai információkat nyújtson, a tanulni vágyó autójavító vállalkozók megfelelő képzése tanfolyamok szervezésével, szakmai érdekképviselet, és ezen tevékenységek koordinálása, szervezése. Az egyesület szervezete ezen célok megvalósítása érdekében tevékenykedik.

Az AOE kiemelten fontosnak tartja a feladatai ellátása folyamán:

· A tagok érdekképviseletét,

· A speciális szakmai képzés, továbbképzés megvalósítását, szakmai információs hálózatok (szervezeti, technikai és kommunikációs) kialakítását, szakmai rendezvények megtartását, a szakmára vonatkozó (EU normákat figyelembe vevő) általános és részletes szakmai specifikumok ajánlás formájában történő kidolgozását, együttműködve a felügyeleti és ellenőrző hatósággal, annak munkája támogatása érdekében,

· Tagjainak a vállalkozói tevékenységük gyakorlásához szükséges információkkal történő ellátását, a tagok érdekeinek érvényesítéséért alkalmi vagy tartós együttműködéseket köt más társadalmi szervezetekkel, tagjai segítségére szolgáltatásokat nyújt az Elnökség által jóváhagyott szolgáltatási jegyzék alapján.

Az AOE céljainak megvalósítása érdekében jogosult:

· vállalkozási tevékenységet folytatni, de törekednie kell arra, hogy a vállalkozási tevékenység szorosan a tagi kiszolgáláshoz illeszkedjen.

Szervezeti felépítés:

Közgyűlés Tagok képviselete
Felügyelő és Etikai Bizottság 3 fő
Elnökség 5 fő

Tagozataink:

Vizsgáló Állomások (Tagozat) Tanácsadó Testülete

Szakképzési (Tagozat) Tanácsadó Testülete (35 bázis iskolai képviselet)

Autógáz szerelő (Tagozat)  Tanácsadó Testülete

 

Az egyesület rendes tagsága

Az egyesület rendes tagja lehet:

 • az a természetes vagy jogi személy, akinek gépjármű javító tevékenységre vagy egyéb autós ágazati tevékenységre szóló vállalkozói igazolványa van,
 • illetve ezen tevékenységi körrel rendelkező gazdasági társaság és az Egyesület Alapszabályát elfogadja, tagságának törvényes akadálya nincs
 • aki belépési nyilatkozat aláírásával az Egyesületbe felvételét kéri.
 • aki befizeti az éves tagsági díjat melynek összege 30 000 Ft/év.

Az egyesület pártoló tagsága: pártoló tag lehet minden olyan természetes vagy jogi személy, aki tevékenységi köre alapján kapcsolódik a gépjármű javító és egyéb gépjármű javításhoz kapcsolódó tevékenységhez, aki az egyesület alapszabályát elfogadja és tagságának törvényes akadálya nincs. A pártoló tagság minden esetben egy naptári évre (január 1 – december 31-ig) hívható életre, amelynek tagdíja az alapszabályban rögzített.

 

Az egyesület tevékenysége, amivel kiszolgálja tagrendszerét

 • Szakmai érdekek képviselete;
 • Havi rendszerességű információs hírlevél tagjaink számára;
 • Vállalkozói érdekképviselet;
 • Gépjármű Vizsgáló Állomások szakmai érdekképviselete (Tagozat);
 • Szakképzési tagozat működtetése (bázis iskolák);
 • Autógáz szerelő tagozat működtetése;
 • Bázis iskolák szakmai és erkölcsi támogatása;
 • Tanulmányi verseny szervezése az egyesület bázis iskolái részére;
 • Területi szakmai előadások, fórumok, diákelőadások szervezése;
 • Országos szakmai konferenciák szervezése és lebonyolítása;
 • Szakmai információk biztosítása a tagrendszeren belül;
 • Partnereink és pártoló tagjaink információinak átadása tagrendszeren belül;
 • Jogszabályfigyelés és szaktanácsadás tagrendszeren belül;
 • Pártoló tagjaink számára a rendezvényeinken való előadások és szakmai bemutatók lehetőségének biztosítása;
 • Pártoló tagjaink oktatási anyagainak publikálása honlapon és egyéb elektronikus hordozó eszközön keresztül;
 • Rendezvényértesítések közvetlen elektronikus levél formájában minden érdeklődő számára, regisztráció után;

Rendezvényeink:

 • Az év folyamán vállalkozói országos konferenciák rendezése
 • AOE szakmai és szervezeti országos konferenciák megrendezése
 • Konzultációval egybekötött területi szakmai napok
 • Tanfolyamok és egyéb szakmai előadások szervezése régiókban
 • Egyesület bázis iskoláiban 45 perces tanórák keretein belül megtartott előadássorozatok

 

Legyen tagja Egyesületünknek vagy iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön a legfrissebb autós szakmát érintő hírekről, változásokról,

aktuális rendezvényeinkkről.

Kérdése van? Forduljon hozzánk bizalommal: aszer1@aoeportal.hu