AOE együttműködés megyei kamarákkal

Az ország területén működő Kereskedelmi és Iparkamarákkal megkötött együttműködési megállapodások tartalmából kivonat

Kölcsönös együttműködést elősegítő tevékenységek

 • oktatás, képzés, rendezvényszervezés szakmai információ áramoltatás
 • kölcsönös szervezet kiajánlás, információs adatbázis egyeztetés

AOE részéről:

 • vállalja, hogy híranyagot helyez el az együttműködés keretén belül történő tevékenységről és megjeleníti az együttműködés tényét az egyesület honlapján
 • biztosítja a területi partneriskolákban a szakmai fórumok alkalmával történő megjelenést
 • vállalja, hogy tagjai részére a Kamara által leadott információs anyagot a szakmai fórumok alkalmával tagjai részére eljuttatja
 • a kamara által megrendezésre kerülő – AOE képviseleti rendszerébe tartozó szakmaterülettel foglalkozó – rendezvényekre igény esetén előadót biztosít, és kiértesíti a régióba tartozó AOE tagokat

KAMARA részéről:

 • az AOE által rendezett regionális szakmai fórum alkalmával a kamara képviselője rövid tájékoztatót tart a kamara tevékenységéről  
 • vállalja, hogy az AOE tagjai kedvezményes részvételi lehetőséget kapnak a kamarai rendezvényeken
 • a kamara oktató bázisain térítésmentes előadási lehetőséget biztosít az AOE számára
 • a kamara elősegíti és propagálja az AOE rendezvényeket a tagjai között, és azokat népszerűsíti a saját médiájában
 • az AOE szakmai napjaira kiértesíti az autós ágazatba tartozó tagjait – regisztrált tagjait