A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

Szerző: | máj 4, 2020 | Hír

A 2020. évi ….. törvény egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról (TÖRVÉNYMÓDOSÍTÁSI JAVASLAT) érinti szakmánkat is, hiszen a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítási szándéka is szerepel benne.

A parlament elé kerülő, a mellékletben található törvénymódosítási javaslat értelmében az autósoknak a jövőben nem kellene maguknál tartaniuk a forgalmi engedélyt és a jogosítványt, mert azt a rendőrök egy ellenőrzésnél az informatikai rendszerben le tudják kérdezni.

Ami a forgalmi engedélyt illeti, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény vonatkozó passzusa kiegészülne egy olyan sorral, hogy a “jármű magyar hatóság által kiállított hatósági engedélyét a belföldi forgalomban a vezetőnek nem kötelező magánál tartania”.

Ez vonatkozna gépkocsira, motorkerékpárra (ideértve a négykerekű motorkerékpárt is), mezőgazdasági vontatóra, négykerekű segédmotoros kerékpárra, pótkocsira, lassú járműre.

Az új szabályozás a törvény szövege szerint 2023. január 1-jén lépne hatályba. A tervezetben az is szerepel, hogy a járművezetőnek külföldön szüksége lesz vezetői engedélyre és a forgalmi engedélyre mint okmányra, ezért a vezetői engedélynek és a forgalmi engedélynek a fizikai kiállítása továbbra is szükséges marad.

 

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása a műszaki vizsgával kapcsolatban a hatósági vizsgabiztosokat, hatósági alkalmazottakat érintheti, ugyanis a megbízhatósági vizsgálat alá vonható munkakörök kiegészülnének:

(2) Az Rtv. 7. § (1a) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Megbízhatósági vizsgálat alá az a kormánytisztviselő és kormányzati ügykezelő vonható, aki döntés előkészítésére, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult)

„g) a jármű műszaki megvizsgálásával, illetve környezetvédelmi felülvizsgálatával összefüggő ügyekben.”

(3) Az Rtv. 7. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1c) Megbízhatósági vizsgálat alá vonható – az (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában meghatározott szervek munkavállalóin túl –

  1. a) a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti
  2. aa) fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények beszerzései vonatkozásában – a speciális finanszírozású gyógyszerek és orvostechnikai eszközök kivételével – központi beszerző szervként eljáró, valamint
  3. ab) általános hatáskörrel központi beszerző szervként eljáró szervezetnek a közbeszerzési eljárás során döntés előkészítésére, döntésre vagy ellenőrzésre jogosult munkavállalója,
  4. b) a közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezettel munkaviszonyban álló műszaki vizsgabiztos.”

 

Letölthető mellékletben a törvénymódosítási tervezet.