Szaktanácsadó gyűjtés 2021. március

Szaktanácsadó gyűjtés 2021. március Kérdésként merült fel a, hogy mire föl kerültek törlésre a hatósági szankcionáló jogkörök akár a gépjárműfenntartással, akár műszaki vizsgáztatással, akár tachográf műhelyekkel kapcsolatba. A válasz a 2017.évi CXXV.törvényben...

A MŰSZAKIVIZSGA-BÁZISOK PROBLÉMÁIRÓL

A szakmabeliek tudnak róla, mert olvashatták a Magyar Közlöny 2010. évi 298. számában, illetve a műszaki vizsgáztatást érintő részeket kiemelve az Autótechnika 2021/1. számában, hogy megjelent „A Kormány 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete egyes...

Következő 2 hétben is dolgozhat a szakma

Tisztelt Tagjaink, Szakmatársaink! A tavaly tavaszi szigorításokhoz hasonlóan, a ma megjelent közlöny szerint (36/2021) a szakmánkat nem érintik a korlátozások, nem kell bezárni a műhelyeket. Így az ország mobilitását továbbra is biztosíthatják a szervizek. ...

AOE szaktanács adó jelzése alapján!

AOE szaktanács adó jelzése alapján! A Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) közzétette a 2021-es ellenőrzési tervét. Az ellenőrzés célja a jogkövető adózók segítése, a hibák javítása, a hiányosságok pótlásának támogatása. A szándékos adóelkerüléssel szemben továbbra is...

Jótállás 2021.01.01-től

Az alábbiakban látható 151/2003(IX.22)Korm rendelet módosítása tartalmazza az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló előírásokat.   151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet Hatályos: 2021.01.01 - az egyes tartós fogyasztási cikkekre...

Új kormányrendeletek vizsgabázisokra vonatkozóan

A Kormány meghosszabbította a vészhelyzetet 2021.03.01-éig. Sajnos az ezen intézkedéshez tartozó rendeleti összehivatkozással azon rendelkezés, hogy „a forgalmi engedélyek a veszélyhelyzet megszűnését követő 60 napig érvényesek” tovább hosszabbodik.  A Kormány...

AOE SZAKMAI INFORMÁCIÓ A TAGOK RÉSZÉRE

A 2020.utolsó hetében megjelent jogszabályi változások csak bemelegítések voltak a 2020.12.31-én a Magyar Közlöny 298.számában megjelent „ A Kormány 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról”, mint salátarendelet...

Megjelentek egyes védelmi intézkedésekkel kapcsolatos rendeletek

Megjelentek egyes védelmi intézkedésekkel kapcsolatos rendeletek. Ebből az egyik lényeges elem, hogy az 569/2020 Korm rendelet alapján módosították a 484/2020 Korm rendeletet, mely alapján a vészhelyzet lejárati időt 2021.01.11-re módosította a kormány.   Viszont...

Tisztelt AOE tag vállalkozás

Tisztelt AOE tag vállalkozás. Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 50/2020. (XII. 17.) ITM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48.  §...

Megváltozott a Felnőttképzési Törvény

Megváltozott a Felnőttképzési Törvény, és a mellékelt anyag 42.oldalán a „Törvény hatályához kapcsolódó kérdések” alatt az alábbi információ szerepel: Kérdés: A felnőttképzési törvény hatálya alá tartoznak-e a munkavédelmi és tűzvédelmi célú oktatások és képzések?...

PT ajánlatok

ESEMÉNYEK

Előzetes rendezvényterv

Feltöltés alatt!

Jogszabály változások

Magyar Közlöny 100/2021. szám

>Magyar Közlöny 100/2021. szám<< 303/2021. (VI. 1.) Korm. rendelet A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról 4270 1339/2021. (VI. 1.) Korm....

Magyar Közlöny 98/2021. szám

>Magyar Közlöny 98/2021. szám<< 2021. évi LIX. törvény Egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról 4146

Magyar Közlöny 81/2021. szám

>Magyar Közlöny 36/2021. szám<< 2021. évi XXXII. törvény A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról 3139