Szakmai hírek

Általános hírek

A jármű vizsgáztatás helyzete 2021.09.

Tisztelt Tagjaink!   A tagrendszerből több visszajelzést is kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a az egyesület vezetése foglalkozzon a vizsgáló állomások helyzetével meghívott szaktanácsadók segítségével. A kibővített elnökségi ülésen megjelentek az alább olvasható...

A szakképzés helyzete 2021.09.

Tisztelt Tagjaink!   A tagrendszerből több visszajelzést is kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a az egyesület vezetése foglalkozzon a szakképzés helyzetével meghívott szaktanácsadók segítségével. A kibővített elnökségi ülésen megjelentek az alább olvasható anyagot...

Friss rendelet és magyarázata!

Megjelent Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelete a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és a közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának...

A jármű vizsgáztatás helyzete 2021.09.

Tisztelt Tagjaink!   A tagrendszerből több visszajelzést is kaptunk azzal kapcsolatban, hogy a az egyesület vezetése foglalkozzon a vizsgáló állomások helyzetével meghívott szaktanácsadók segítségével. A kibővített elnökségi ülésen megjelentek az alább olvasható...

AOE SZAKMAI INFORMÁCIÓ A TAGOK RÉSZÉRE II.

Az AOE Szaktanács adója javasolt Hírgyűjtemény. /április- május- június hónapban/ Ismerté vált a KTI műszaki vizsgáló állomás auditálási  díja, ami az alábbi 15/2021. (IV. 9.) ITM rendelet alapján megegyezik a vizsgáló állomás engedélyezési díjával. A hatósági...

Tisztelt AOE tagok megjelent a rég várt rendelet!

>> Törvény megtekintése << Megjelent Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 25/2021. (VI. 16.) ITM rendelete a vizsgálóállomások auditálásáról és akkreditált státuszának elfogadásáról. Egy gazdálkodó szervezet által kiállított szabályzat...

Szaktanácsadó gyűjtés 2021. március

Szaktanácsadó gyűjtés 2021. március Kérdésként merült fel a, hogy mire föl kerültek törlésre a hatósági szankcionáló jogkörök akár a gépjárműfenntartással, akár műszaki vizsgáztatással, akár tachográf műhelyekkel kapcsolatba. A válasz a 2017.évi CXXV.törvényben...

A MŰSZAKIVIZSGA-BÁZISOK PROBLÉMÁIRÓL

A szakmabeliek tudnak róla, mert olvashatták a Magyar Közlöny 2010. évi 298. számában, illetve a műszaki vizsgáztatást érintő részeket kiemelve az Autótechnika 2021/1. számában, hogy megjelent „A Kormány 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete egyes...

AOE SZAKMAI INFORMÁCIÓ A TAGOK RÉSZÉRE I.

A 2020.utolsó hetében megjelent jogszabályi változások csak bemelegítések voltak a 2020.12.31-én a Magyar Közlöny 298.számában megjelent „ A Kormány 722/2020. (XII. 31.) Korm. rendelete egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról”, mint salátarendelet...

PT ajánlatok

ESEMÉNYEK

a szakmát érintő jogszabály változások

Magyar Közlöny 190/2021. szám

>>Magyar Közlöny 190/2021. szám<< 50/2021. (X. 12.) ITM rendelet A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítése iránti eljárásokért, valamint az igazgatási jellegű szolgáltatásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 71/2013....

Magyar Közlöny 166/2021. szám

>>Magyar Közlöny 166/2021. szám<< 524/2021. (IX. 8.) Korm. rendelet A muzeális jellegű járművek minősítési rendszerének átalakításával kapcsolatban szükséges egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról 7792 42/2021. (IX. 8.) ITM rendelet A...

Magyar Közlöny 144/2021. szám

>>Magyar Közlöny 144/2021. szám<< 35/2021. (VII. 29.) ITM rendelet A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet, valamint a közúti közlekedési igazgatási hatósági eljárások díjairól szóló 29/2004. (VI. 16.) BM rendelet...